top of page

Vardag i Åre

Lugnet och vardagen i svartvita bilder. Vad betyder bilden för dig?När färgerna inte distraherar framträder bildens linjer, grafik och kontraster. Mystiken tar överhanden och det ställer ibland större krav på betraktarens fantasi. Vad berättar bilden?

Enkla motiv från kända och okända platser. En obetydlig eller innehållsrik bild? Betraktaren bestämmer. Fotografens uppgift är bara att visa bilden och sedan får bilden leva sitt eget liv. Överlämnar till andra att avgöra om den attraherar eller inte.


Bilden betyder bara nåt om du bestämmer att den betyder nåt. Titta på bilden och skapa din egen berättelse. Fotografen har en tolkning av bilden och åskådaren har en annan tolkning ... eller kanske samma som fotografen.Över tid är det otroligt tillfredsställande att återkomma till samma motiv och skapa nya berättelser med samma motiv. Ett motiv är bara ett motiv. En berättelse är en berättelse. Det är inte samma sak.


Helt plötsligt dyker det upp en gammal bild i arkivet som legat och mognat. Vissa bilder blir gamla och dåliga, andra får nytt liv och lockar fram nya associationer.Ensamheten, tomheten skapar också en tyngd i bilden. Frånvaron av detaljer och komplexitet är det som skapar bildens karaktär. Mer tomma ytor än innehåll är det som får bilden att framträda.Åres vardagsbilder bjuder på historiska inslag. Byggnader, gator och konstruktioner berättar i sig massor av fakta. De bjuder betraktaren på historiska och kulturella beskrivningar. De mjuka värdena, dvs vad bilden berättar är det din relation till bilden som avgör. Olika relationer, olika berättelser.När du har en relation till ett motiv kan du lättare skapa egna kopplingar och tankeanknytningar till enkla, och till synes, obetydliga bilder. Bilden i sig blir en grundförutsättningen för din hjärna att skapa skildringen. Åskådaren blir konstnären.Se fler svartvita bilder från Åre här: https://www.re-svartvitt.olarockberg.se/Text & Foto: Ola Rockberg

384 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Guest
Feb 22

tjena Ola fint, fina grejer, gläder mig över dina reflektioner också, lev väl, blev ingen vinter i år heller, Micke

Like
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
bottom of page