top of page

Cykel Koster

Grusvägar, sjöbodar, kulturhistoria och många trevliga fik.


Lugnet strax före midsommar längs grusvägarna på Sydkoster. Det sägs att det är bilfritt på Kosteröarna men det är en sanning med modifikation. Var beredd på att det rör sig ett antal nyttofordon utmed vägarna. Dessutom har ett flertal olika privata elfordon dykt upp de senaste åren.


De charmigaste färdmedlen på Kosteröarna är fortsatt de trehjuliga. Oavsett om det är bensinmotor, elmotor eller om du trampar själv.Med cykel hinner du till många olika fik och restauranger på Sydkoster. Det är bara några få kilometer mellan varje fikastopp. Vi klämde till med ett fikastopp per kustsida. Kaffe på sydsidan, barbesök på ostsidan, glass på nordsidan och räkmacka på västsidan.
Färden kantas av sjöbodar och andra äldre charmiga byggnader. Det går att se många intressanta detaljer om man inte har för bråttom.
Cykeln är viktig på Kosteröarna. Det är smidigt att hyra en cykel om du vill se mycket och lätt ta dig runt öarna.


Bryggor av alla de slag. Hur många bryggor finns det på Kosteröarna?Djur, natur, konst och diverse kulturella inslag går att hitta längs stigar och vägar på både Nord- och Sydkoster.
Kosterbris tar oss tillbaka till Strömstad efter en dags cyklande på Sydkoster.
Text och foto: Ola Rockberg

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
bottom of page